Hrací řád

Hrací řád obsahuje pravidla podle kterých se musí každý návštěvník tenisového areálu chovat. Na dodržování pravidel dohlížejí ostatní členové klubu a správce areálu.

22_20230127_145953.jpg
 1. Hraní na dvorci je povoleno pouze členům oddílu po zaplacení příspěvků a hostům, kteří splnili své povinnosti k tenisovému oddílu.
 2. Všichni hráči musí mít tenisovou obuv a vhodné oblečení. Není dovoleno hrát v plavkách a bez trika!
 3. Není dovoleno na dvorcích kouřit a používat alkoholické nápoje!
 4. Není dovoleno na dvorce vodit psy, kočky a jiné zvířectvo!
 5. V době hry je požadován klid, aby nebyli rušeni hráči na dvorcích.
 6. Je zákaz jízdy na kole v celém areálu.
 7. Kola se ukládají na určených místech.
 8. Oddíl neodpovídá za ztrátu cenností a finančních částek.
 9. Všichni hráči a návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek šatnách a v celém areálu.
 10. O způsobilosti dvorce ke hře rozhoduje správce.
 11. Hráči jsou povinni po hře uvést dvorec do původního stavu.
 12. V době celostátních turnajů je provoz na dvorcích vyhrazen jen pro účastníky turnaje.
 13. Vedení klubu je oprávněno na základě vzniklé situace pozměnit zásady hracího řádu a změny zveřejnit.
 14. Pronájem dvorce se řídí podle výborem stanovených podmínek a částky za pronájem jsou vyvěšeny na nástěnce v areálu.
 15. Při vstupu na dvorec používají hráči postraních vchodů a nepřekážejí hrajícím. Během hry se hráči chovají tak, aby nerušili své okolí.
 16. Hrací doba ve všední dny je 16–20 hod. (dle období a viditelnosti), výjimky po dohodě se správcem. V sobotu a v neděli dle individuální domluvy se správcem.
 17. Vedení klubu je v případě opakovaného závažného porušování hracího řádu oprávněno odebrat členu licenci popř. vyloučit z oddílu.
 18. Hráči jsou povinni poslouchat pokyny správce popřípadě ostatních členů výboru. Veškeré sporné případy řeší s okamžitou platností správce, v případě nespokojenosti je možné odvolání k prezidentovi – popř. závažnější případy řeší výbor oddílu.
 19. Dvorce jsou číslovány 1–5 směrem od šaten. Pro turnaje a soutěže jsou dvorce vyhrazeny. Mimo vyhrazenou dobu se dvorce obsazují podle určeného rozpisu. V době od 17 hod. jsou žáci a dorostenci povinni uvolnit dvorec dospělým.